Historia zespołu Downa

Czy można ciekawie ukazać historię zespołu Downa w aspekcie medycznym jak i z perspektywy praw człowieka ?

Fundacja Global Down Syndrome angażuje się w poprawę życia osób z zespołem Downa poprzez badania, opiekę medyczną, orzecznictwo i edukację. Ważna część tego projektu obejmuje edukację ogółu społeczeństwa na temat historii zespołu Downa – zarówno z medycznego punktu widzenia, jak i z perspektywy praw człowieka. W tym celu Fundacja stworzyła ciekawy projekt prezentujący na linii czasu rozwój postępów w zakresie zdrowia i praw obywatelskich dokonanych wokół osób z zespołem Downa i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Medycyna – linia czasu:

Interactive

Text

Prawa człowieka – linia czasu

Interactive

Text