Usiądź obok mnie

Mała dziewczynka z zespołem Downa wstała ze swego miejsca podczas papieskiej audiencji i poszła w stronę papieża

Strażnicy zareagowali szybko i chcieli odprowadzić ją do matki. Papież zatrzymał wszystkich i powiedział do niej: “usiądź obok mnie”. Ona usiadła, a Ojciec Święty kontynuował głoszenie, trzymając za rękę małą dziewczynkę.

źródło: facebook.com